FORDONSFLOTTA


Eftersom transporttjänster utgör vårt främsta verksamhetsområde fäster vi särskild vikt vid den fordonsflotta vi arbetar med. För närvarande förfogar vi över 15 satser som består av 15 SCANIA dragbilar och 15 universella släpvagn med kapellsida på 24 ton var.

KONTAKTA OSS!

Telefon
(0048) 609 503 255
E-mail
kawula@trans-mar.szczecin.pl
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa CROSSTOWN